Avkastning

AVKASTNING

SLUTLIGT KAPITAL: -

BETA

AVKASTNINGSKALKYLATOR
Denna kalkylator hjälper dig att beräkna avkastningen på dina trades. Ett bra verktyg för att sätta upp realistiska mål.

STARTKAPITAL
Summan du utgår ifrån på ditt tradingkonto/portfölj.

AVKASTNING/TRADE [%]
Avkastningen per trade innebär den procentuella ökning eller minskning du tjänat per trade. Ange i procent.

ANTAL TRADES
Här fyller du i hur många trades du vill räkna på. 

AVGIFTER
Här kan du fylla i avgifterna för varje specifik trade. Detta kan vara exempelvis courtage eller fasta procentuella avgifter.

SKALA HEM VINST
Här fyller du i hur stor andel av varje trade du vill skala av för att exempelvis sätta in på ett annat konto. Anges i procent.
General redirect (page custom code -> body logged out):