1-ON-1 COACHING

Chartminds 1-ON-1 Coaching är till för dig som behöver vägledning, organisering, stöd och uppmuntran i din trading. Vägen till en framgångsrik trader är en berg- och dalbana. Du kan även använda 1-ON-1 för att veta hur du ska gå tillväga efter att du gått igenom allt kursmaterial och för att ta steget att tradea på heltid.

Med 1-ON-1 får du möjligheten att sätta dig ner med Chartminds mentorer. Vi skräddarsyr sittningen efter dina önskemål och hjälper dig att ta stormsteg framåt i din tradingresa.

1-on-1 Coaching

Vägledning, stöd, uppmuntran och ansvarstagande i varje fas av din resa - från planering till genomförande.
Med 1-ON-1 Coaching får du möjligheten till personlig kontakt med våra mentorer.
Detta är för dig som är fast besluten om att nå dina mål nu. Inte “snart” eller “någon dag”.

Som det kinesiska ordspråket säger,
“Till och med en tusen mils resa börjar med det första steget”

Vad ingår?

Inledande möte

Vi börjar med att lära känna dig som trader, din bakgrund till varför och när du började trava och dina mål framöver. Sedan tittar vi på vilken tidsram du vill sikta in dig på i ditt inlärande.

Teori

Lär dig teorin bakom de mest utvalda tekniska analysindikatorerna. Hur man använder dom
korrekt och nyttjar dom i verkliga tradingsituationer

Anpassat program

Vi anpassar ett program som är utformat just för dig. Fokus blir på vad du behöver för att lyckas så som exempelvis olika strategier inom Fibonacci, TPO, orderflöde och mycket mer.

Feedback

Dela dina grafer med oss och få feedback gällande var förbättringar kan ske och hur man ska tänka i olika situationer för att förbättra ditt tradingutförande.

Praktisera teorin inför nästa session

Sammanfattning över vad vi har täckt under sessioner och vad vi kommer att arbeta med i nästa fas.

Bemästra graferna

Genom att titta på din tekniska analys och din kan vi stötta dig i inlärningen för att bli en riktig mästare på teknisk analys och även vad du ska fokusera på för att nå dit.