Integritetspolicy

Vi kan ändra denna cookiepolicy när som helst. Alla sådana ändringar kommer att bli bindande för dig vid din första användning av vår webbplats efter att ändringarna har gjorts. Du rekommenderas därför att kolla denna sida då och då.
Uppdaterad: 22 augusti 2022 (2022-08-22)

Integritetspolicy CMGAB ("Chartminds"), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar via Chartminds webbplats, eventuell kundundersökning samt de personuppgifter du lämnar vid eventuella framtida kontakter med Chartminds.

Chartminds värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Du avgör alltid själv om du vill lämna uppgifter till oss.
De uppgifter vi begär in i olika sammanhang är dock nödvändiga för vår handläggning av kundärenden.
Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
I våra kundregister behandlar Chartminds kundernas personuppgifter och vi ska göra det på ett korrekt sätt. Vill du läsa mer om Personuppgiftslagen, se Datainspektionens hemsida.
Genom att delta i kundundersökningar, kontakta vår support, söka arbete, köpa våra tjänster, anmäla dig till utbildningar, nyhetsbrev och andra events på Chartminds - lämnar du samtycke till Chartminds att spara och lagra dina kontaktuppgifter och information enligt Chartminds integritetspolicy.

Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas. Chartminds kan komma att fråga efter information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra marknadsföring eller för att bjuda in dig till evenemang.
Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar. Dina personuppgifter kommer att användas bl.a. för att administrera kundrelationen (t.ex. för supportärenden, att förbättra kundprocesser och skicka produkter du beställt av Chartminds) och i marknadsföringssyfte (inklusive direktmarknadsföring i form av skräddarsydd information och riktade erbjudanden). Inom ramen för ovan nämnda syften kan du komma att bli kontaktad av Chartminds.

Vissa personuppgifter kan komma att överföras till eller samköras med andra bolag kopplade till Chartminds, för ovanstående syften, för att underlätta samarbete och samordning inom koncernen.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, kontakta oss på hello@chartminds.com.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Chartminds.
Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig.

Dina personuppgifter kan komma sparas så länge du är registrerad kund hos Chartminds. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som Chartminds anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig.
Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakta Chartminds. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om Du har några frågor kring Policyn om personuppgifter, vänligen kontakta oss på hello@chartminds.com