modul

9. Volym

Volym är en viktig aspekt för att nå framgång inom trading för att det används till att mäta styrkan i marknadsrörelser, volymen avgör om rörelsen är trovärdig eller inte och därav så lägger vi stor vikt på att avläsa volym innan vi tar beslut.

Vad kommer du att lära dig?

  • Känna till vikten av likvida marknader och hur man enkelt förlorar trades om man inte har likviditet
  • Veta hur man identifierar en trend genom volym
  • Innebörden och hur man använder OBV (On Balance Volume)
  • Använda VPVR (Volume Profile Visible Range) och ställa in verktyget korrekt för att genom volym hitta S/R nivåer
  • Använda Fixed Range på ett korrekt sätt, detta verktyg är väldigt hjälpsamt när man vill identifiera konsolidering
  • Innebörden av Session Volym och nakna Point of Controls

Om denna kursmodul

Denna kursmodul riktar in sig på en viktig aspekt inom helhetsbilden som måste bemästras för att man ska kunna bygga upp självförtroendet som krävs inom trading. Volym visar dig den övergripande aktiviteten på marknaden och information som du kan använda till din fördel.

Kursavsnitt