modul

12. TPO

I denna kursmodul kommer du att utforska TPO-analys, en innovativ teknik som fokuserar på tid snarare än volym för att ge en djupare förståelse av marknadsdynamiken. Du kommer att lära dig grunderna i TPO, samt att behärska tekniker som Single Prints, Initialbalans, Dagtyper, Sessioner och Sammanslagna profiler.

Vad kommer du att lära dig?

  • Lär dig behärska grunderna i TPO-analys och dess unika fördelar jämfört med traditionella tekniska verktyg
  • Utforska Single Prints, deras betydelse och hur du kan använda dem för att hitta tradingmöjligheter
  • Förstå Initialbalans, dess påverkan på marknadsaktivitet och hur du kan använda den för att förutspå potentiella rörelser
  • Identifiera Dagtyper för att anpassa dina strategier och maximera dina tradingresultat baserat på marknadsförhållanden
  • Anpassa och använd Sessioner för olika marknader och tidsramar för att få en mer detaljerad bild av prisutvecklingen
  • Skapa Sammanslagna profiler och lär dig hitta extra starka och dolda nyckelnivåer som många inte känner till.

Om denna kursmodul

I denna kursmodul kommer du att utforska TPO-analys, en innovativ teknik som fokuserar på tid snarare än volym för att ge en djupare förståelse av marknadsdynamiken. Du kommer att lära dig grunderna i TPO, samt att behärska tekniker som Single Prints, Initialbalans, Dagtyper, Sessioner och Sammanslagna profiler.

Genom att använda dessa metoder kommer du att kunna anpassa dina strategier och få en fördel på marknaden genom att identifiera unika mönster och nyckelnivåer som majoriteten av traders inte vet om.

Kursavsnitt