modul

13. Strategier

För traders är det väldigt vanligt att man söker sig till mönster för att förlita sig på. Det finns ingen strategi med garanti till att alltid göra pengar och utan risk. Sanningen är att hur du än gör så kommer alltid trading i grund och botten att handla om god riskhantering. Med hjälp av rätt strategier kan du som trader hålla dig till strikta regler för att på sikt göra större vinnare än förlorare.

Vad kommer du att lära dig?

  • Du kommer att lära dig vad en tradingstrategi är
  • Du kommer att lära dig vad som skiljer en bra strategi mot en dålig
  • Du kommer att lära dig CMR Strategin
  • Du kommer att lära dig om Pivot Points- strategin
  • Du kommer lära dig att skapa en egen strategi

Om denna kursmodul

I denna kursmodul får du lärdom om vad en tradingstrategi är och hur dom tillämpas i din trading. Vi på Chartminds förespråkar att varje trader ska hitta sin personliga tradingstil. Du får ta del av våragrundläggande strategier som är beprövade och om de utförs på rätt sätt kan dom användas för att förbättra din trading.

Här får du lära dig om strategier som är beprövade av Chartminds erfarna traders så se till att ta fram anteckningsblocket så kör vi! 

Kursavsnitt