modul

3. Psykologi

I denna modul kommer du att få lära dig om psykologi inom trading och teknisk analys. Psykologi är ett brett begrepp som inkluderar alla känslor som en trader kommer att stöta på under sin utveckling. Vissa av dessa känslor är användbara och bör omfamnas medan andra känslor så som rädsla, girighet, nervositet och ångest bör kontrolleras. Psykologi inom trading är komplex och tar tid och erfarenhet att bemästra, men med Chartminds vägledning hoppas vi kunna förkorta inlärningsperioden markant.

Vad kommer du att lära dig?

  • Principerna kring känslohantering
  • Förstå innebörden av FOMO och lära dig att undvika detta
  • Undvika att göra känslobaserade beslut
  • Kontrollera och hantera girighet
  • Känna till vikten av konsekvent trading
  • Fokusera på det du ser framför dig och se till att inte påverkas av offentliga nyheter och manipulation
  • Grunderna inom kryptobeskattning samt hur man deklarerar kryptovinster
  • Att lära dig hur du ska se på marknaden neutralt utan känslor inblandat

Om denna kursmodul

I denna modul kommer du att få lära dig om psykologi inom trading och teknisk analys. Psykologi är ett brett begrepp som inkluderar alla känslor som en trader kommer att stöta på under sin utveckling. Vissa av dessa känslor är användbara och bör omfamnas medan andra känslor så som rädsla, girighet, nervositet och ångest bör kontrolleras.

Psykologi inom trading är komplex och tar tid och erfarenhet att bemästra, men med Chartminds vägledning hoppas vi kunna förkorta inlärningsperioden markant.

Kursavsnitt