modul

8. Mönster

Teknisk analys är oftast förknippat med olika mönster. Det finns en uppsjö av olika mönster som kan tillämpas, i denna modul går vi igenom de mönster som Chartminds föredrar att använda sig av.

Vad kommer du att lära dig?

  • Du kommer att lära dig att identifiera och tillämpa flaggor
  • Du kommer att lära dig att identifiera och tillämpa kilar
  • Du kommer att lära dig att identifiera och tillämpa trianglar
  • Du kommer att vad en Head & Shoulders formation ser ut och fungerar
  • Du kommer att lära dig Bump & Run formationen och hur den fungerar
  • Du kommer att få kunskap inom interna och externa harmoniska mönster, hur dom tradeas och vad som gör dom
    så kraftfulla
  • Du kommer få kunskap om hur Three Drives mönstret fungerar och hur man identifierar ett sådant mönster

Om denna kursmodul

I teknisk analys så signaleras ofta övergångar mellan stigande och fallande trender av specifika prismönster. Dessa prismönster är igenkännbara geometriska figurer som identifieras med hjälp av en serie trendlinjer och/eller kurvor.

I denna kursmodul får du lära dig av dom mest kraftfulla och välrespekterade mönster och dom som Chartminds använder sig mest av. Många nybörjare använder sig av dubbeltopp och dubbelbotten mönster medan vi på Chartminds förespråkar mönster som bildar mest likviditet. Nyckeln är att tradea med stora aktörer istället för nya outbildade traders.

Kursavsnitt