modul

2. Grunderna

Denna kursmodul riktar in sig på dig som vill lära dig grunderna inom teknisk analys och har förstått nybörjarmodulen. Vi går igenom hur du får fram dem första faktorerna och hur du nu börjar implementera "verktygen" i din tekniska analys.

Vad kommer du att lära dig?

  • Du kommer att lära dig att identifiera support- och resistansnivåer
  • Du kommer att lära dig innebörden av S/R Flips och hur du implementerar det i din tradingstrategi
  • Du kommer att lära dig att identifiera olika typer av marknadsstrukturer
  • Du kommer att lära dig vikten av att ha disciplinerade rutiner inom trading och hur man tillämpar dom på ett
    effektivt sätt
  • Korrekt användning av hävstång och förståelse inom trading
  • Kunna navigera i handelsplattformen Bybit
  • Grunderna inom kryptobeskattning samt hur man deklarerar kryptovinster

Om denna kursmodul

I denna kursmodul går vi igenom de fundamentala principerna inom teknisk analys. Du kommer att lära dig de första stegen i skapandet av en fulländad teknisk analys - support- och resistansnivåer, S/R Flips, marknadsstruktur och även vikten av att följa rutiner och vara en disciplinerad trader. Support och resistansnivåer används för identifiera zoner där priset förväntas reagera och vända. En grundläggande princip inom trading.

Marknadsstruktur bygger på hur man identifierar trender och när den bryts. Grundprincipen är att
man ska tradea med och inte mot trenden. 

Kursavsnitt