modul

10. Footprints

Footprints-diagram är en typ av candlestick diagram som ger dig ytterligare information så som handelsvolym och orderflöde. Det är flerdimensionellt till sin natur och kan ge traders mer live data utöver nuvarande pris. Denna typ av graf ger dig möjlighet att noggrannt undersöka vad som händer i specifika candlesticks för att få en ännu starkare bild av vart priset är på väg.

Vad kommer du att lära dig?

  • Använda dig utav Exocharts som är en hemsida för avancerade analyser och footprint data
  • Avläsa footprint-candles och veta vad dom talar om för dig
  • Innebörden av delta som visar summan av alla köp och säljordrar
  • Använda verktyget CVD (Cumulative Volume Delta) som är en springande total av Delta, detta är extremt pricksäkert för att fånga trendvändningar
  • Se obalanser på marknaden för att veta om vi fortsätter i vår trendriktning eller inte

Om denna kursmodul

Footprint-diagram tillhandahåller flerdimensionella diagram som låter traders observera ytterligare marknadsvariabler jämfört med traditionella diagram. Information så som volym, utbud/efterfrågan, likviditetsnivåer och delta är några exempel.

Traders kan med denna data få ännu mer förtroende i eventuella positioner. Footprint-diagram ger dig i princip möjlighet att se exakt vad som händer på ordernivå och används främst av välutbildade traders för att leta entries.

Kursavsnitt