modul

6. Fibonacci

Denna modul handlar om Fibonaccis talföljd och hur den används inom teknisk analys. Principen är att med hjälp av olika Fibonacci-verktyg kunna identifiera stöd och motstånd, både horisontella och trendande linjer. Fibonacci går att använda för både pris- och tidsnivåer. De olika verktygen som används mest är Retracement, Extension, Speedfan och Time. Hoppa in i denna modul och lär dig en av våra absolut omtyckta verktyg.

Vad kommer du att lära dig?

  • Du kommer att lära dig grunderna och tillämpningen av Fibonacci Retracement
  • Du kommer att lära dig grunderna och tillämpningen av Fibonacci Extension
  • Du kommer att lära dig grunderna och tillämpningen av Fibonnaci Speedfan
  • Du kommer att lära dig grunderna och tillämpningen av Fibonacci Time
  • Övriga Fibonacci-verktyg så som Negativa Fibonaccis, Expansion, Gann och .5 Fibonacci
  • Kunna navigera i handelsplattformen Bybit
  • Grunderna inom kryptobeskattning samt hur man deklarerar kryptovinster

Om denna kursmodul

Denna kursmodul innehåller olika typer av Fibonacci-verktyg så som negativa, expansion, 0.5, time, extension, retracement, speedfan. Dessa verktyg tillsammans skapar ett otroligt kraftfullt sätt att identifiera motstånd i både trender och konsolideringar. Att kombinera med andra sammanflöden kan hjälpa dig att hitta möjligheter till bra trades på marknaden.

Fibonaccis talföljd förekommer överallt i naturen och även i människors psykologi. Därav har det en stark påverkan på tillgångars priser, då det grundar sig mycket i psykologi och känslor.

Kursavsnitt