modul

15. Elliott Waves

Utforska kraften i Elliott Wave Theory för att avkoda marknadens rytmer. Denna kurs lär dig att identifiera och tillämpa vågstrukturer för att förutse marknadsrörelser. Med en balans mellan teori och praktik, kommer kursen att utrusta dig med insikter och verktyg för att navigera effektivt genom olika marknadscykler. Oavsett din erfarenhetsnivå, ger Elliott Waves dig de kritiska färdigheterna för att omvandla våganalys till verkliga tradingmöjligheter.

Vad kommer du att lära dig?

 • Introducerar konceptet "Vågor & Grader", en central komponent i att förstå hur marknadstrender utvecklas genom olika vågstrukturer och deras gradering.
 • Förklarar hur "Elliott Waves & Fibonacci" samverkar, vilket är avgörande för att förutsäga prisrörelser genom att använda Fibonacci-sekvensen med Elliott Waves.
 • Lär dig att skilja och använda "Enkla & Komplexa Korrektioner" för att identifiera möjliga marknadsomvändningar och få en djupare insikt i hur marknaden rör sig.
 • Utforska konceptet "Komplexa Impulser" inom Elliott Waves för att få en djupare förståelse för hur dessa mer invecklade strukturer påverkar marknadsrörelser.
 • Integrationen av "Elliott Waves & RSI" (Relative Strength Index) ger en mer nyanserad bild av en tillgångs styrka och potentiella riktning.
 • Kombinera "Elliott Waves & Fibonacci Time" för att förbättra din tidslinje för handelsbeslut genom att sammanföra tid och pris.
 • Förståelse för "Alternation" ger insikt i principerna om växling inom vågmönster, vilket bidrar till att förstå hur olika vågstrukturer varierar och interagerar.
 • Använd tekniker som rör "Channeling" för att identifiera möjliga rörelser och trender i marknaden, och hur detta kan förbättra dina handelsstrategier.
 • Identifiera och använda förlängningar inom vågsekvenser, kallat "Extensions", vilket kan ge insikt i ytterligare potentiella marknadsrörelser.
 • Utforska tekniker för "Invalidering & Utförande" för att förstå när och hur en Elliott Wave-struktur blir ogiltig, och hur du kan agera på dessa signaler i din trading.
 • Lär dig om "Implementation av S/R & Orderflöde", viktiga verktyg som hjälper dig att förbättra din förmåga att förstå och reagera på marknadsdynamiken genom att använda stöd/motstånd och ordningsflöde.

Om denna kursmodul

Denna kurs, avsedd för både nybörjare och erfarna traders, är din all-inclusive guide till att förstå och implementera Elliott Waves - en nyckelteori inom teknisk analys & trading.

Från grundläggande koncept till avancerade tekniker, kommer denna kurs att fördjupa dig i mångfalden av tillämpningar av Elliott Waves. Du kommer att få insikt i allt från kopplingen mellan Elliott Waves och Fibonacci, både i tid och pris, till att implementera stöd/motstånd och orderflöde. Vi kommer att täcka en rad ämnen som inkluderar enkla och komplexa korrektioner, komplexa impulser, RSI-integration, kanaliseringstekniker, förlängningar, och mycket mer.

Oavsett din nuvarande erfarenhetsnivå, kommer denna kurs att berika din förståelse för marknadskontexter och förbereda dig för framgång inom den moderna tradingvärlden.

Kursavsnitt