Cookie policy

Vi kan ändra denna cookiepolicy när som helst. Alla sådana ändringar kommer att bli bindande för dig vid din första användning av vår webbplats efter att ändringarna har gjorts. Du rekommenderas därför att kolla denna sida då och då.
Uppdaterad: 22 augusti 2022 (2022-08-22)


Denna webbplats www.chartminds.com använder cookies. Genom att använda cookies kan vi ge dig en bättre upplevelse och förbättra vår webbplats genom att bättre förstå hur du använder den. Läs denna cookiepolicy noggrant och se till att du förstår den.

Ditt godkännande av vår cookiepolicy anses inträffa när du trycker på "acceptera"-knappen på vår cookie-banner eller när du har valt dina föredragna cookie-alternativ i vår cookiehanterare och tryckt på knappen "Fortsätt", eller forsätter använda våran webbplats.

1. Definitioner och tolkning

I denna cookiepolicy, om inte sammanhanget kräver annat, har följande uttryck följande betydelser:
Cookie: betyder en liten fil som placeras på din dator eller enhet av vår webbplats när du besöker vissa delar av vår webbplats och/eller när du använder vissa funktioner på vår webbplats;
Cookielagstiftning: betyder de relevanta delarna av förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003 och EU-förordningen 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”);
Personuppgifter: betyder all information som hänför sig till en identifierbar person som direkt eller indirekt kan identifieras från dessa uppgifter, enligt definitionen i EU-förordningen 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”); och
Vi/oss/vår: betyder "Vår webbplats/skola/företag", varumärket som ägs och drivs av {school.company_name}}

2. Information om oss

Chartminds ägs och drivs av Chartminds.com (CMGAB)
 • E-post: hello@chartminds.com

3. Hur använder vår webbplats cookies?

 • 3.1 Vår webbplats kan placera och komma åt vissa förstapartscookies på din dator eller enhet. Förstapartscookies är de som placeras direkt av oss och används endast av oss. Vi använder cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse av vår webbplats och tjänster. Vi har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter alltid skyddas och respekteras.
 • 3.2 Genom att använda vår webbplats kan du också få vissa tredjepartscookies på din dator eller enhet. Tredjepartscookies är sådana som placeras av webbplatser, tjänster och/eller andra parter än oss. Tredjepartscookies används på vår webbplats för analys och för marknadsföringsändamål. För mer information, se avsnitt 4 nedan.
 • 3.3 Alla cookies som används av och på vår webbplats används i enlighet med gällande cookielagstiftning. Vi kan använda några eller alla av följande typer av cookies:
 • 3.3.1 Nödvändiga cookies
  Denna cookie faller inom den här kategorin om den är väsentlig för driften av vår webbplats eftersom vi utan dem inte kan tillhandahålla den funktionalitet som du behöver för att använda denna webbplats. Till exempel hjälper viktiga cookies att komma ihåg dina preferenser när du navigerar genom onlineskolan, även stödfunktioner som inloggning och betalningstransaktioner. Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera säkert och korrekt, därför går de inte att stänga av. 
 • 3.3.2 Funktionella cookies
  Funktionella cookies gör att vår webbplats kommer ihåg val du gör, t.ex. ditt användarnamn, inloggningsdetaljer och språkinställningar och eventuella anpassningar du gör på sidor under ditt besök. De är nödvändiga för att tillhandahålla funktioner och tjänster specifika för enskilda användare.
 • 3.3.3 Analytics Cookies
  Det är viktigt för oss att förstå hur du använder vår webbplats, till exempel hur effektivt du kan navigera runt den och vilka funktioner du använder. Analytics-cookies gör det möjligt för oss att samla in denna information, vilket hjälper oss att förbättra vår webbplats och din upplevelse av den.
 • 3.3.4 Marknadsföring
  Det är viktigt för oss att veta när och hur ofta du besöker vår webbplats, och vilka delar av den du har använt (inklusive vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har besökt). Precis som med analytiska cookies hjälper denna information oss att bättre förstå dig och i sin tur göra vår webbplats och reklam mer relevant för dina intressen. Viss information som samlas in genom inriktning av cookies kan också delas med tredje part.
 • 3.3.5 Tredjepartscookies
  Tredjepartscookies placeras inte av oss; istället placeras de av tredje part som tillhandahåller tjänster till oss och/eller dig. Tredjepartscookies kan användas av reklamtjänster för att tillhandahålla skräddarsydd reklam till dig på vår webbplats, eller av tredje part som tillhandahåller analystjänster till oss (dessa cookies kommer att fungera på samma sätt som analytiska cookies som beskrivs ovan).
 • 3.3.6 Beständiga Cookies
  Vilken som helst av ovanstående typer av cookies kan vara en beständig cookie. Beständiga cookies är de som finns kvar på din dator eller enhet under en förutbestämd period och som aktiveras varje gång du besöker vår webbplats.
 • 3.3.7 Sessions cookies
  Vilken som helst av ovanstående typer av cookies kan vara en sessionscookie. Sessionscookies är tillfälliga och finns bara kvar på din dator eller enhet från det att du besöker vår webbplats tills du stänger din webbläsare. Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.
 • 3.4 Cookies på vår webbplats är inte permanenta och kommer att upphöra att gälla enligt tabellen nedan.
 • 3.5 För mer information om de personuppgifter som vi samlar in och använder, de åtgärder vi har vidtagit för att skydda personuppgifter, dina lagliga rättigheter och våra juridiska skyldigheter, se vår integritetspolicy
 • 3.6 För mer specifik information om de cookies som vi använder, se tabellen nedan.

4. Vilka cookies använder vår webbplats?

 • 4.1 Följande förstapartscookies kan placeras på din dator eller enhet:
Namn på cookieUtfärdare Nödvändigt Utgår
                 XSRF-TOKEN Behåller användarinloggningsinformation och statusJA När du stänger din webbläsare
DPSettings Bevarar användarens inställningar för cookiepolicyJA 12 dagar
slim_session Bevarar användarinloggningsinformation och tillståndJA 1 dag
 • 4.2 Följande nödvändiga tredjepartscookies kan placeras på din dator eller enhet:
Namn på cookieUtfärdare Ändamål Utgår
nsr m.stripe.network Används för att behandla betalningar på webbplatsen.När du stänger din webbläsare
cookiesEnabled checkout.stripe.com Används för att behandla betalningar på webbplatsen.När du stänger din webbläsare
__stripe_sid checkout.stripe.com Används för att behandla betalningar på webbplatsen. När du stänger din webbläsare
__stripe_mid checkout.stripe.com Används för att särskilja användare.1 år
ab_disable_remember_ checkout.stripe.com Används för att behandla betalningar på webbplatsen. 7 år
checkout-test-session checkout.stripe.com Används för att behandla betalningar på webbplatsen. 10 år
cid checkout.stripe.com Används för att behandla betalningar på webbplatsen. Tillsvidare
player player.vimeo.com Dessa cookies används av Vimeo för att samla in analytisk spårningsinformation.1 år
 • 4.4 Vår webbplats använder analystjänster som tillhandahålls av dina analystjänster, om sådana finns. Webbplatsanalys hänvisar till en uppsättning verktyg som används för att samla in och analysera anonym användningsinformation, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur vår webbplats används. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats och de produkter och tjänster som erbjuds genom dem.
 • 4.5 Analystjänsterna som används av vår webbplats använder cookies för att samla in den information som krävs. Du behöver inte tillåta oss att använda dessa cookies, men även om vår användning av dem inte utgör någon risk för din integritet eller din säkra användning av vår webbplats, gör det det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats, vilket gör den till en bättre och mer användbar erfarenhet för dig.
 • 4.6 Analystjänsterna som används av vår webbplats använder följande cookies:
Google Analytics
Namn på cookie Utfärdare Ändamål Utgår
_ga www.chartminds.com Google Analytics: Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.2 år
_gat www.chartminds.com Google Analytics: Används av Google Analytics för att sänka förfrågningsfrekvensen.När du stänger din webbläsare
_gid www.chartminds.com Google Analytics: Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.När du stänger din webbläsare
collect www.chartminds.com Google Analytics: Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.När du stänger din webbläsare
 • 4.7 Marknadsföringscookies
  Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information utan är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam:
Namn på cookie Utfärdare Ändamål Utgår
fr facebook.com Används av Facebook för att leverera en rad reklamprodukter som budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer3 månader
fr facebook.com Används av Facebook för att leverera en rad reklamprodukter som budgivning i realtid från tredjepartsannonsörerNär du stänger din webbläsare
Google AdWords
Namn på CookieUtfärdare Ändamål Upphör att gälla
ads/ga-audiences www.chartminds.com Används av Google AdWords för att engagera besökare som sannolikt kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på olika webbplatser.När du stänger din webbläsare

5. Samtycke och kontroll

 • 5.1 Innan cookies placeras på din dator eller enhet kommer du att visas en banner som begär ditt samtycke för att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till att placera cookies gör du det möjligt för oss att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse och service till dig. Du kan, om du vill, neka samtycke till placeringen av cookies om inte dessa cookies är absolut nödvändiga; dock kanske vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar fullt ut eller som avsett. Du kommer att ges möjlighet att tillåta och/eller neka olika kategorier av cookies som vi använder.
 • 5.2 Utöver kontrollerna som vi tillhandahåller kan du välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare låter dig också välja om du vill inaktivera alla cookies eller endast tredjepartscookies. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies men detta kan ändras. För ytterligare information, se hjälpmenyn i din webbläsare eller dokumentationen som medföljde din enhet.

6. Ändringar av denna cookiepolicy

 • 6.1 Vi kan ändra denna cookiepolicy när som helst. Alla sådana ändringar kommer att bli bindande för dig vid din första användning av vår webbplats efter att ändringarna har gjorts. Du rekommenderas därför att kolla denna sida då och då.
 • 6.2 I händelse av konflikt mellan den aktuella versionen av denna cookiepolicy och tidigare version(er), ska gällande bestämmelser gälla om det inte uttryckligen anges annat.

7. Ytterligare information

 • 7.1 Om du vill veta mer om hur vi använder cookies, vänligen kontakta oss på hello@chartminds.com.
 • För mer information om integritet, dataskydd och våra villkor, besök följande: