Chartminds Affiliate Villkor

Vi kan ändra denna policy när som helst. Alla sådana ändringar kommer att bli bindande för dig vid fortsatt användning av affiliate programmet tjänster efter att ändringarna har gjorts. Du rekommenderas därför att kolla denna sida då och då.

Uppdaterad: 22 augusti 2022 (2022-08-22)

Tack för att du väljer att gå med i Chartminds Affiliate Program ("Programmet")!

Som affiliate på Chartminds.com har du möjlighet att tjäna provision genom att marknadsföra kurser/medlemskap.
Provision tjänar du genom att driva trafik till webbplatsen och ta in nya elever.
Liksom de flesta webbplatser använder Chartminds.com affiliate-länkar för att spåra vem som har skickat en ny elev till webbplatsen; dessa länkar är specifika webbadresser som inkluderar din unika affiliate-kod, och du kommer att ha tillgång till länkar för enskilda kurser/medlemskap, samt en länk som tar folk till vår landningssida.
När en ny besökare kommer till webbplatsen via en av dessa länkar, sparar deras webbläsare en cookie med en registrering av din kod som varar i 30 dagar – om den eleven registrerar sig någon gång under dessa 30 dagar, kommer de att räknas som en av dina hänvisningar. 
Från den tidpunkten kommer kurser/medlemskap de köper att ge dig en provision, baserat på villkoren i ditt affiliate avtal.

(1) Dessa villkor gäller för deltagare i Chartminds Partner/Affiliate Program ("Programmet").

(2) I dessa villkor betyder "Företag", "vi", "Chartminds" , "oss" och "vår" varumärket som ägs och drivs av CMGAB, ett företag registrerat i Sverige.

(3) I dessa användarvillkor betyder "Affiliate", "du" och "din" individen eller organisationen som ansöker om att bli deltagare i programmet och som kommer att acceptera dessa villkor.

(4) Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att vara bunden av dem och ska ingå ett bindande avtal med oss ("Avtalet").

Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte registrera dig för programmet.

1. Introduktion

 • 1.1 I dessa villkor ska följande termer ha följande betydelser:
Dessa affiliateprograms villkor (“Avtal” eller “Villkor”) är ett juridiskt avtal mellan:
(a) affiliateprogram deltagaren (“Affiliate”, “du” eller “din”) och 
(b) CMGAB. ("Chartminds", "vi", "oss" eller "vår"), ägaren av webbplatser (inklusive chartminds.com), forum, gemenskaper, evenemang, applikationer, tjänster, programvara, discord och personal (tillsammans kallade "Tjänsterna").

Du representerar, garanterar och samtycker till att:
(a) du har fullmakt och befogenhet att ingå och utföra under dessa villkor, eller
(b) om du går med i programmet på uppdrag av en organisation, enhet eller grupp som du är behörig att acceptera dessa villkor på sådan organisations, enhets eller grupps vägnar.

Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst uppdatera eller revidera. Om vi ​​gör ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela sådana ändringar genom att revidera datumet överst i dessa villkor.

Ditt fortsatta deltagande i programmet efter ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

Läs regelbundet igenom dessa villkor och kontrollera om det finns några uppdateringar.

2. Anmälan till programmet

 • 2.1 Genom att anmäla dig till programmet samtycker du till att du vid tidpunkten för registreringen att du kommer att tillhandahålla korrekta och fullständiga registreringsuppgifter och att du ska informera oss om eventuella ändringar i dina registreringsuppgifter.
 • 2.2 Efter ditt godkännande av dessa villkor, med förbehåll för vårt godkännande och underklausul 2.4 nedan, anses avtalet vara i kraft.
  Du kommer inte att få ett undertecknat affiliateavtal i pappersform.
 • 2.3 Vi förbehåller oss rätten att, granska din webbplats/publik/företag efter att du har godkänt dessa villkor.
  Du kommer att informeras inom 10 arbetsdagar om resultatet av din ansökan.
  Efter ditt godkännande av dessa villkor kommer du att få ytterligare instruktioner och vägledning så att du kan börja marknadsföra våra tjänster.
 • 2.4 Vi förbehåller oss rätten att, välja att avslå en ansökan av någon anledning (och har ingen skyldighet att avslöja sådana skäl).
  Anledningar till att en ansökan kan avslås inkluderar, men är inte begränsade till:
 • 2.4.1 är på något sätt olagligt, skadligt, hotfullt, obscent, trakasserande, diskriminerande, ärekränkande eller på annat sätt stötande;
 • 2.4.2 underlättar eller främjar våld, terrorism eller annan brottslig verksamhet;
 • 2.4.3 är sexuellt explicit; eller
 • 2.4.4 kränker eller hjälper eller uppmuntrar intrång i immateriella rättigheter som tillhör någon part.

3. Relation

 • 3.1 Ingenting i dessa villkor ska utgöra, eller anses skapa, ett partnerskap mellan parterna; Den ska inte heller, förutom vad som uttryckligen anges, utse, eller anses utse, någon part som ombud för någon annan part för något syfte.
 • 3.2 Med förbehåll för eventuella uttryckliga bestämmelser om motsatsen i dessa villkor, ska du inte ha någon rätt eller befogenhet att och ska inte göra någon handling, ingå något kontrakt, göra några utfästelser, ge någon garanti, ådra dig något ansvar, ta på dig någon skyldighet, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, av något slag för vår räkning eller binder oss på något sätt.

4. Webbplatslänkar

 • 4.1 I din Affiliate Dashboard finns det nödvändiga materialet för en hyperlänk till vår webbplats. Dessa material kommer att innehålla HTML-koden för länken och/eller ett urval av grafikfiler som HTML-koden ska appliceras på.
 • 4.2 HTML-koden som den visas i din Affiliate Dashboard måste kopieras exakt och inte ändras på något sätt. Underlåtenhet att följa detta villkor kan leda till att du inte får någon provision för försäljning av tjänstepaket som genereras via din webbplats.
 • 4.3 Under inga omständigheter får någon av de grafikfiler som tillhandahålls av oss ändras på något sätt utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.
  Du får inte använda dina egna grafikfiler för att länka till vår webbplats.
 • 4.4 Alla material som vi kan tillhandahålla för användning kan visas på hela din webbplats som du anser lämpligt, med förbehåll för vårt förhandsgodkännande (vilket inte ska undanhållas orimligt) som måste erhållas i alla fall. Vi förbehåller oss rätten att begära ändring eller borttagning av en länk från din webbplats.
 • 4.5 Du måste ta fullt ansvar för att underhålla alla länkar till vår webbplats från din webbplats.

5. Webbplatsunderhåll och innehåll

 • 5.1 Varje part är exklusivt ansvarig för att upprätthålla och uppdatera sin egen webbplats. Med förbehåll för bestämmelserna i denna klausul 5 och klausul 14 nedan, ska ingen av parterna ha några skyldigheter gentemot den andra parten i samband med underhållet eller innehållet på deras webbplats.
 • 5.2 I enlighet med underklausul 5.3 i dessa villkor får ingen av parterna vara värd för något innehåll som:
5.2 Med förbehåll för underklausul 5.3 i dessa villkor får ingen av parterna vara värd för något innehåll som:
5.2.1 är på något sätt olagligt, skadligt, hotfullt, obscent, trakasserande, diskriminerande, ärekränkande eller på annat sätt stötande;
5.2.2 underlättar eller främjar våld, terrorism eller annan brottslig verksamhet;
5.2.3 är sexuellt explicit; eller
5.2.4 kränker eller hjälper eller uppmuntrar intrång i immateriella rättigheter som tillhör någon part.
 • 5.3 Vi är inte skyldiga att förhandsgranska innehåll som lagts till på din webbplats av tredje part; I händelse av att du får ett skriftligt meddelande från oss om innehåll som faller inom det som beskrivs i avsnitt 5.2 i detta avtal, måste sådant innehåll tas bort inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av sådant meddelande.

6. Visning av företagsinformation

 • 6.1 Som affiliate är du fri att visa priser och annan information relaterad till våra tjänstepaket. Det är ditt ansvar att hålla sådan information uppdaterad genom dina egna ansträngningar; vi kommer inte att tillhandahålla uppdateringar av prisinformation till dig.
 • 6.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst i enlighet med våra egna policyer.
 • 6.3 Dina skyldigheter: Som Chartminds.com (CMGAB) Affiliate samtycker du till att:
 • 6.3.1 Du ansvarar för att förse oss med fullständig och korrekt kontoinformation och för att hålla denna information uppdaterad. Sådan information kan inkludera men är inte begränsad till: kontaktuppgifter, betalningsinformation, skatteinformation och andra detaljer som vi kan behöva. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare data om alla webbplatser där du marknadsför Chartminds.com (CMGAB) och de marknadsföringsmetoder du använder. Underlåtenhet att tillhandahålla korrekt information kan leda till uteslutning från programmet, avstängning eller uppsägning av ditt Affiliate-konto och förverkande av eventuella provisioner.
 • 6.3.2 Du bör inte skapa mer än ett Affiliate-konto.
 • 6.3.3 Du bör agera i god tro för att hänvisa kunder med god status.
 • 6.3.4 Du kan inte hänvisa själv, och du kommer inte att få någon provision på dina egna konton. Du bör inte använda vårt program för att hänvisa företag som du äger eller som du har aktier eller andra intressen i.
 • 6.3.5 Du bör inte vidta åtgärder eller ge rekommendationer till dina hänvisningar som leder till en potentiell intäktsförlust för Chartminds.com (CMGAB).
 • 6.3.6 Du bör inte engagera dig i incitamentsprogram och affärsmöjlighetssajter, använda marknadsföringsmetoder som kan vara oetiska eller sannolikt att locka kunder, som inte har god status.
 • 6.3.7 Du bör inte använda upphovsrättsskyddat material eller material från tredje part utan rätt licenser för dina hänvisningar eller uppmuntra dina hänvisningar att använda på deras Chartminds.com (CMGAB)-konton.
 • 6.3.8 Du bör inte kopiera, ändra eller modifiera några ikoner, knappar, banners, grafik, filer eller innehåll i Chartminds.com (CMGAB)'-länkar, inklusive men inte begränsat till att ta bort eller ändra några upphovsrätts- eller varumärkesmeddelanden, utan skriftligt förhandsgodkännande från oss.
 • 6.3.9 Du bör inte engagera dig i några SEO-/spam-länks tekniker för att generera fler hänvisningar till Chartminds.com (CMGAB).
 • 6.3.10 Lägg upp annonser på stötande, olagliga, hatiska, pornografiska eller på annat sätt osmakliga webbplatser.
 • 6.3.11 Du samtycker till att inte bryta mot någon tillämplig Svensk lag.
 • 6.3.12 Om vi ​​upptäcker ett mönster i din affiliatepraxis som enligt vår rimliga uppfattning bryter mot någon aspekt av Villkoren, förbehåller vi oss rätten att stänga av eller avsluta ditt affiliatekonto och annullera alla utestående provisionsbetalningar.
 • 6.4 Affiliate-annonsering. Olämpliga sätt att annonsera inkluderar, men är inte begränsade till:
 • 6.4.1 Använda någon olaglig eller spammetod för reklam, t.ex. oönskad e-post, en otillåten placering av länken i forum, nyhetsgrupper, anslagstavlor etc.;
 • 6.4.2 Budgivning på sökord och fraser som innehåller varumärket Chartminds.com (CMGAB), eller varianter eller felstavningar av den varumärkesskyddade termen i kampanjer Betala per klick eller Betala per visning på sökmotorerna (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing eller andra) utan vårt förhandsgodkännande. Du får inte använda Chartminds.com (CMGAB) webbplats(er) som visningsadress i PPC-annonser och för att direktlänka eller omdirigera till Chartminds.com (CMGAB) webbplats(er);
 • 6.4.3 Använda icke-unikt innehåll som gör intrång i upphovsrätten för att marknadsföra Chartminds.com (CMGAB);
 • 6.4.4 Använda trafik som genereras av betala för att läsa, betala för att klicka, bannerbyten, klickbyten, PPV-annonsering, popup/under eller liknande metoder;
 • 6.4.5 Tillhandahålla cashbacks, belöningar eller någon annan form av incitament för att erhålla försäljningen utan vårt förhandsgodkännande;
 • 6.4.6 Erbjuda prisbesparingsmetoder, inklusive kupong(er), kupong(er), rabattkoder eller mervärdeserbjudanden utan vårt förhandsgodkännande;
 • 6.4.7 Använda vårt reklam- och marknadsföringsmaterial, varumärke eller namn på ett sätt som negativt påverkar vår image;
 • 6.4.8 Använda iframes eller någon annan teknik eller teknik som placerar din affiliate-spårningscookie på något annat sätt än en faktisk genom klickning;
 • 6.4.9 Använda länk cloaking eller maskeringstekniker eller teknik med målet att marknadsföra Chartminds.com (CMGAB) på webbplatser och/eller nätverk som inte uttryckligen anges i din affiliate-profil och dölja den trafikkällan;
 • 6.4.10 Dina webbplats(er) får INTE innehålla oanständigt, obscent, olagligt eller pornografiskt material eller något annat material som anses vara stötande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, trångsynthet, hat, pornografi, sataniskt material, varumärkes- och upphovsrättsligt material, allt innehåll av vuxen natur, etc. Utnämningen av material som sådant är föremål för vår rimliga uppfattning;
 • 6.4.11 Dina domännamn, företagsnamn, logotyp, varumärke, produkt(er), projekt(er), tjänst(er) får INTE innehålla sökord och fraser som innehåller varumärket Chartminds.com (CMGAB) eller något annat variationer eller felstavningar som förvirrande liknar Chartminds.com (CMGAB) varumärke, namn, logotyp eller domännamn, utan vårt förhandsgodkännande;
 • 6.4.12 Ditt domännamn, företagsnamn, logotyp, varumärke, dina produkter, projekt, tjänster får INTE innehålla sökord och fraser som innehåller eller till förväxling liknar varumärken från tredje part, namn, logotyper eller domännamn, såvida du inte har godkänts av varumärkesägaren.
 • 6.4.13 Chartminds.com (CMGAB) ska ha ensamrätt att bestämma om en marknadsföringsmetod du använder är lämplig. Användningen av någon reklammetod som vi anser vara olämplig kan resultera i varning, avstängning eller uppsägning av ditt affiliatekonto och annullering av alla utestående provisionsbetalningar.

7. Våra tjänster

Vi tillhandahåller tjänster via vår hemsida i kurser, paket och prenumerationer. Beskrivningar för dessa paket finns tillgängliga i www.chartminds.com.
I din Affiliate Dashboard kommer du att kunna se alla produkter som du får provision för.

8. Kundhänvisningskrav

 • 8.1 Regler och villkor för hänvisning av kunder till oss via länkar på din webbplats finns på vår webbplats på www.chartminds.com/affiliate-program-terms.
 • 8.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra sådana villkor när som helst.

9. Beställningar

 • 9.1 Vi åtar oss att göra vårt bästa och rimliga ansträngningar för att bearbeta och uppfylla alla beställningar av tjänstepaket som läggs av hänvisade kunder genererade av affiliates.
 • 9.2 Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som inte överensstämmer med kundhänvisningskraven som beskrivs i klausul 8 i dessa villkor.
 • 9.3 Det ska vara vårt fulla ansvar att säkerställa att alla beställningar genomförs och att tillhandahållandet av tjänster utförs i enlighet med våra servicenivåavtal. Vi ansvarar för orderinmatning, betalningshantering, avbokningar och all efterföljande kundservice. Du ska inte ha någon ytterligare inblandning med kunden eller slutförandet av transaktionen och alla kunder kommer att göras medvetna om detsamma.

10. Affiliate-försäljningsrapportering

 • 10.1 Vi kommer att spåra följande delar av all försäljning:
 • 10.1.1 ursprung;
 • 10.1.2 Servicepaket valt; och
 • 10.1.3 genererade intäkter.
 • 10.2 Fullständiga rapporter om all försäljning som genereras via länkarna på din webbplats kommer att finnas tillgängliga i din Affiliate Dashboard. Vi förbehåller oss rätten att ändra formen och innehållet i sådana rapporter utan förvarning.

11. Utbetalningar

För att möjliggöra detta samarbetar vi med ett företag som heter GigaPay.

GigaPay upprättar en anställning och bokför alla skatter och avgifter till Skatteverket och betalar sedan ut lön till dig.
Du får en lönespecifikation samt ett anställningsavtal för varje “utbetalning”.
Detta kommer att skickas elektroniskt till den mail du angett i samband med att du ansökte om att bli affliate.
Anställningsformen kallas “Allmän visstidsanställning” och efter att lönen har utbetalats avslutas anställningen för att sedan återupptas när du blir anlitad för ett nytt uppdrag.

För varje utbetalning tar GigaPay en administrativ avgift på 4% av det totala som skall betalas ut som dras av summan som betalas ut till affiliates.

Har man ett aktiebolag dras det ingen avdrag för hanteringen.

GigaPay bär arbetsgivaransvaret och det står “GigaPay” på utbetalningen på ditt bankkonto.
Har du frågor som rör din lön och utbetalningar hänvisar vi direkt till GigaPay’s hemsida.
Chartminds.com har rätt att när som helst ändra provisions nivån eller dra in den helt, detta gäller dock inte redan intjänad provision.
Vid utbetalning till privatpersoner som inte har eget företag eller är folkbokförda i Sverige kommer ett schablonavdrag för arbetsgivaravgift och inkomstskatt att dras från den intjänade ersättningen.
Vi kan komma att nyttja fakturerings möjlighet för privatpersoner och dess avgifter kommer då dras av från ersättning inkl. ev. skatter och sociala avgifter.
Affiliate har ej rätt till semesterersättning eller sjukersättning.
Företag med F-skattsedel fakturerar oss intjänad provision ex. moms.
Vid eventuella fel registreringar av provision har Chartminds.com rätt att neka provision.
Intjänad provision ägs av Chartminds.com tills dess att summan är utbetald.
Felaktigt utbetald provision ägs av Chartminds.com och måste återbetalas. 

12. Varumärken

 • 12.1 När du går in i programmet kommer vi att ge dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, royaltyfri licens att använda våra logotyper och varumärken (våra "varumärken").
 • 12.2 Du får endast använda våra varumärken i den utsträckning som krävs för att upprätta länkar och utföra dina skyldigheter som Affiliate under dessa villkor.
 • 12.3 I händelse av att du vill använda våra varumärken för andra ändamål utanför dessa villkor får du inte göra det utan föregående skriftligt medgivande, ett sådant samtycke får inte på ett orimligt sätt undanhållas.
 • 12.4 Genom att acceptera dessa villkor samtycker du härmed till att:
 • 12.4.1 våra varumärken förblir Chartminds.com (CMGAB)s egendom, såvida inte och tills vi överlåter dessa märken till en tredje part;
 • 12.4.2 ingenting i dessa villkor ska anses ge dig några äganderätter till våra varumärken; och
 • 12.4.3 du ska inte bestrida giltigheten av våra varumärken.

13. Immateriella rättigheter

 • 13.1 Om inte annat uttryckligen anges är vi de enda och exklusiva ägarna till alla immateriella rättigheter på vår webbplats inklusive, men inte begränsat till: all kod, text, ljud, video, grafik, fotografier och andra bilder som bildar en del av webbplatsen. Vi kommer också att vara de enda och exklusiva ägarna till alla immateriella rättigheter som kan finnas i all stödjande dokumentation som ska inkludera, men inte begränsas till, planer, marknadsplaner, design skisser och annat förberedande material.
 • 13.2 Vi kommer att vara de enda och exklusiva ägarna till alla immateriella rättigheter som kan finnas kvar i alla framtida uppdateringar, tillägg och ändringar av vår webbplats, sådant material inklusive all stödjande dokumentation.

14. Partnergarantier

 • 14.1 Genom att acceptera dessa villkor:
 • 14.1.1 Din webbplats innehåller inte och kommer inte att innehålla något innehåll som:
 • a) på något sätt är olaglig, skadlig, hotfull, obscent, trakasserande, diskriminerande, ärekränkande eller på annat sätt stötande;
 • b) underlättar eller främjar våld, terrorism eller annan kriminell aktivitet;
 • c) är sexuellt explicit; eller
 • d) gör intrång i eller hjälper till eller uppmuntrar till intrång i immateriella rättigheter som tillhör någon part.
 • 14.1.2 Din webbplats är och ska förbli funktionell och, med förbehåll för bestämmelserna i klausul 19 i dessa villkor, rimlig driftstopp för underhåll eller åtkomstbegränsningar för tredje part, tillgänglig för alla användare av internet;
 • 14.1.3 Alla nödvändiga myndigheter, samtycken och godkännanden har erhållits med avseende på dina skyldigheter enligt dessa villkor och kommer att förbli giltiga och effektiva under hela villkoren;
 • 14.1.4 Dina skyldigheter enligt dessa villkor ska utgöra juridiska, giltiga och bindande skyldigheter för dig. Sådana skyldigheter ska vara direkta, ovillkorliga och allmänna skyldigheter; och
 • 14.1.5 Du kommer inte att hänvisa till oss på något sätt i några oönskade mass-e-postkampanjer eller andra metoder för skräppost som du kan utföra.
 • 14.2 Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att du ska hålla oss skadeslösa fullt ut mot allt ansvar, förlust, skador, kostnader och utgifter (inklusive rättsliga kostnader) som tilldelas eller uppstår eller betalas av oss till följd av eller i samband med:
 • 14.2.1 brott mot någon garanti som du har gett i samband med din webbplats;
 • 14.2.2 alla påståenden om att din webbplats gör intrång i patentet, upphovsrätten, varumärket eller andra immateriella rättigheter som tillhör någon annan person, förutom i den utsträckning som anspråket härrör från efterlevnad av villkor som fastställts av oss; och
 • 14.2.3 varje handling eller underlåtenhet av dig eller dina anställda, agenter eller underleverantörer när du utför dina skyldigheter enligt dessa villkor.

15. Friskrivningsklausuler

 • 15.1 Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att vår webbplats, programmet eller tjänstepaket som säljs genom programmet kommer att uppfylla dina eller dina besökares krav, att de kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att de kommer att vara lämpliga för ett visst ändamål, att de kommer inte att göra intrång i tredje parts rättigheter, att de kommer att vara kompatibla med alla system, att de kommer att vara säkra och att all information som tillhandahålls kommer att vara korrekt.
 • Vi garanterar inga specifika resultat från användningen av vår webbplats eller från registreringen i programmet.
 • 15.3 Vi garanterar inte att vår webbplats förblir funktionell och tillgänglig för alla användare av internet.

16. Ansvar

 • 16.1 Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig för någon indirekt eller följd förlust som du kan lida även om sådan förlust är rimligen förutsägbar eller om vi har informerats om möjligheten att sådan förlust kan uppstå.
 • 16.2 Hela vårt ansvar gentemot dig med avseende på eventuella brott mot våra avtalsförpliktelser, eventuella garantibrott, varje representation, uttalande eller skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet, inklusive vårdslöshet som uppstår under eller i samband med dessa villkor eller avtalet, ska begränsas till 1000kr.
 • 16.3 Utan hinder av någon annan bestämmelse i dessa villkor ska vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller skada till följd av vår egen vårdslöshet eller av våra anställdas, agenter eller underleverantörer inte begränsas.

17. Giltighetstid och uppsägning

 • 17.1 Dessa villkor och avtalet träder i kraft och blir bindande på startdatumet och ska fortsätta att gälla under en period av 12 månader från det datumet (den "Inledande giltighetstiden"). Efter den Initiala Perioden kommer din registrering i Programmet att förnyas automatiskt om 12 månader (var och en en "Förnyelseperiod") om inte och tills den avslutas i enlighet med denna Klausul 17.
 • 17.2 Var och en av parterna kan säga upp avtalet genom att lämna 10 arbetsdagars skriftliga meddelande till den andra parten:
 • 17.2.1 när som helst där den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot dessa villkor eller avtalet och ett sådant brott har förblivit oförlöst 10 arbetsdagar efter att ha mottagit skriftligt meddelande om detta brott; eller
 • 17.3 Var och en av parterna kan begära uppsägning av avtalet vid slutet av den aktuella löptiden av vilken anledning som helst förutsatt att skriftligt meddelande ges minst 10 arbetsdagar före slutet av den aktuella löptiden.
 • 17.4 Vid uppsägning av avtalet av någon anledning ska du ta bort länkarna som upprättats under dessa villkor.
 • 17.5 Vid uppsägning av Avtalet av någon anledning ska alla beviljade licenser/rättigheter också upphöra.
 • 17.6 I händelse av att vi säger upp avtalet i enlighet med underklausul 17.2.1, ska eventuell provision som vi är skyldiga dig vid den tidpunkten förverkas.

18. Sekretess

 • 18.1 Varje part (en "mottagande part") ska hålla den konfidentiella informationen som tillhör den andra parten (en "levererande part") konfidentiell och hemlig och ska inte använda eller avslöja eller göra den konfidentiella informationen tillgänglig, direkt eller indirekt, för någon person andra än dess tjänstemän och anställda som behöver den konfidentiella informationen för att den mottagande parten ska kunna utföra sina skyldigheter enligt dessa villkor och förutsatt att sådana tjänstemän och anställda också är skyldiga att hålla sådan konfidentiell information konfidentiell och hemlig. Ovanstående skyldigheter ska inte gälla någon information som den mottagande parten har förvärvat som:
18.1.1 vid tidpunkten för förvärvet var allmän kännedom; eller
18.1.2 vid ett senare tillfälle kommer till allmän kännedom utan att den mottagande parten är förvånad.
 • 18.2 Varje part samtycker härmed och åtar sig:
 • 18.2.1 att all konfidentiell information ska vara och alltid ska förbli den Leverantörens enda och exklusiva egendom;
 • 18.2.2 att dess rätt att använda konfidentiell information helt ska upphöra vid uppsägning av avtalet; och
 • 18.2.3 att vid uppsägning av Avtalet till Leverantören återsända allt material som innehåller Konfidentiell Information (inklusive information lagrad på digitala medier) eller någon del därav och alla kopior därav.

19. Force Majeure

Chartminds.com är befriat från ansvar om företaget eller företagets samarbetspartners förhindras utföra sina åtaganden till följd av händelse utanför företagets kontroll, till exempel vid arbetskonflikt, tekniska problem, brand, myndighetsbestämmelser, krig, naturkatastrof eller om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar verksamheten.

20. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltigförklara eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i detta avtal. Parterna är överens om att i händelse av att en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte verkställbara, ska dessa bestämmelser anses avskilda från resten av dessa villkor. Resten av villkoren ska vara giltiga och verkställbara.

21. Övrigt

Om inte annat anges i dessa villkor, är parterna överens om att alla meddelanden som ska delges enligt avtalet ska vara skriftliga och kan skickas via e-post till den andra partens registrerade e-postadress.
 • 21.1 Dessa villkor ska innehålla och beskriva hela avtalet och överenskommelsen mellan parterna och ska ersätta alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser eller arrangemang relaterade till programmet eller förhållandet mellan parterna. Ingen av parterna har rätt att förlita sig på något avtal, överenskommelse eller överenskommelse som inte uttryckligen anges i dessa villkor, med undantag för eventuella utfästelser som gjorts på bedrägligt sätt.
 • 21.2 Om inte annat uttryckligen anges någon annanstans i dessa villkor, kan avtalet endast ändras genom ett dokument som undertecknats av båda parterna.
 • 21.3 Inget avstående – Parterna ska komma överens om att ingen av parternas underlåtenhet att genomdriva genomförandet av någon bestämmelse i dessa villkor ska utgöra ett avstående från rätten att senare genomdriva denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa villkor. Sådant underlåtenhet ska inte anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse och ska inte utgöra ett fortsatt avstående.
 • 21.4 Icke-exklusivitet - Förhållandet mellan parterna ska vara och ska förbli icke-exklusivt. Båda parter är fria att ingå liknande relationer med andra parter.
 • 21.5 Icke-överlåtelse - Du får inte överlåta någon eller alla dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor eller avtalet utan vårt skriftliga medgivande i förväg, ett sådant samtycke får inte på ett orimligt sätt undanhållas.

22. Allmänt

22.1 Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan Chartminds och Affiliaten skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan skall tvisten bli föremål för Stockholms tingsrätt.